Uit de R&H-commissie

Uit de R&H-commissie

Herziening handicaps.

De jaarlijkse herziening van de handicaps van spelers met een handicap van 36 of lager is weer gebeurd. Dit op basis van de ingeleverde scores. Deze herziening kan ook tussentijds plaatvinden als de speler of commissie dat nodig vindt.
Er moeten wel voldoende scores zijn om voor herziening in aanmerking te komen, 8 of meer het afgelopen jaar. Bij minder scores worden de resultaten van de laatste 2 jaar erbij gehaald.

Veranderingen Handicap systeem.

Op 20 februari 2018 is bekendgemaakt dat er per 2020 één World Handicap System zal zijn. De basis van het systeem is dat de handicap van iedere speler zal worden bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores van de laatste 20 scores. De details van het nieuwe systeem volgen in de loop van de komende twee jaar. Houd de website van de NGF in de gaten!

Wat gaan we vanaf 2020 van de veranderingen merken?
Spelers zullen net als nu scores invoeren via bijvoorbeeld een app of de zuil op de club. Deze geeft vervolgens aan wat de nieuwe handicap is. Maar op de achtergrond verandert er wel iets: de handicap van spelers wordt vanaf 2020 op een andere manier berekend dan wij nu gewend zijn.
De precieze formule wordt pas later bekend, nu is alleen bekendgemaakt dat de handicap bepaald wordt door het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20 qualifying ronden. Als spelers veel scores inleveren, zakt hun handicap met het nieuwe wereldhandicapsysteem sneller dan met het EGA-systeem. Uiteraard kan de handicap ook sneller omhooggaan als er minder goed gespeeld wordt.

Scores die in 2019 en 2018 ingeleverd worden, zullen in ieder geval mee gaan tellen voor de handicap van een speler per 1 januari 2020. Of scores van voor die tijd ook mee gaan tellen moet nog bepaald worden. Voor de meeste spelers zal de handicap op 1 januari 2020 nauwelijks afwijken van de handicap op 31 december 2019. Maar dit is, zoals gezegd, afhankelijk van het aantal qualifying scores dat een golfer tegen die tijd heeft ingeleverd.

 • Wat blijft hetzelfde vanaf 2020?
  Wat niet verandert is dat de golfhandicap de potentiële speelsterkte van een speler weergeeft. Het is dus nu en in de toekomst heel normaal dat je geregeld je handicap niet speelt.
  Ook andere zaken blijven hetzelfde voor Nederlandse golfers.

  • Handicapscores over 18 of 9 holes inleveren.
  • Een playing handicap tijdens qualifying (wedstrijd)rondes.
  • Strokeplay, Stableford en tegen-par blijven spelvormen die handicapscores kunnen opleveren.
  • De maximale handicap van vrouwen en mannen blijft 54,0.
  • De NGF blijft in Nederland verantwoordelijk voor de handicapadministratie.
  • De course rating om de moeilijkheidsgraad van een golfbaan vast te stellen blijft hetzelfde.

Tot 1 januari 2020 verandert er niets!
Tot 1 januari verandert er niks en moeten we golfers vooral aanmoedigen om zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Dit doen we nu ook al, maar het wordt met het nieuwe handicapsysteem alleen maar belangrijker.
Hoe meer ingeleverde kaarten, hoe beter de handicap bij de speelsterkte van een speler past.

Nuttig te weten:

 • Baanpermissie of Hcp-54 houders moeten jaarlijks opnieuw registreren om hun registratie te behouden. Huidig bewijs is tot 1 maart 2019 geldig. Het theorie examen blijft onbeperkt geldig.
 • Na 5 jaar verloopt je handicap indien geen jaarlijkse registratie plaats vindt.
 • In 2020 zal onze golfbaan door de NGF van een nieuwe rating worden voorzien.
 • In 2019 hebben we nieuwe golfregels ingevoerd, de nieuwe Local Rules worden momenteel door de NGF beoordeeld. Wanneer er goedkeuring is zullen deze op de site vermeld worden, in de hal worden opgehangen en onder de leden worden verspreid. Dit omdat de nieuwe Local Rules qua tekst een stuk uitgebreider zullen zijn dan voorheen en een verkorte vorm op de scorekaarten zal worden vermeld.
 • Wist je dat je Qualifying scorekaarten ook via Proware onder Mijn Handicap zelf kunt invoeren?

R&H-cie.

Terug naar het overzicht