Piramide Laddercompetitie

Deelnemers hcp > 18
Piramide hcp > 18

Wedstrijden hcp > 18

Deelnemers hcp <= 18
Piramide hcp <=18

Wedstrijden hcp <=18

 

Vanaf dit jaar TWEE grote piramides waarin je kunt strijden voor een plaats in de top! Éen voor spelers met een maximale handicap van 18 en één voor spelers vanaf handicap 18,1.

De laddercompetitie heeft tot doel om diegenen die een matchplay wedstrijd willen spelen hiertoe in de gelegenheid te stellen. De competitie kent een ladder- of piramidevorm. Je mag iemand uitdagen die één trede hoger staat dan jij. Win je, dan ruil je van plek met de verliezer en klim je op de ladder. Verlies je, dan verandert er niets op de ladder. Het doel is om zo hoog mogelijk op de ladder/piramide te komen.

Bij de start van de competitie worden spelers gerangschikt op volgorde van handicap; degene met de hoogste handicap staat bovenaan de piramide. De laddercompetitie staat open voor alle leden (dames, heren en jeugd) van Grevelingenhout. Alle deelnemers kunnen tegen elkaar spelen. De spelvorm is matchplay met 75% handicap verrekening.

De 2 deelnemers die per piramide op 1 november (de sluitingsdatum) op de 2e trede staan moeten binnen 2 weken met elkaar de strijd aangaan voor de bovenste tree.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie 2021.

Toelichting handicap-verrekening
Speler A heeft een playing handicap van 34 en speelster B een playing handicap van 20.
Het verschil in handicap is 14 min 25% is 3,5 (naar boven afronden)  is 4, speler A krijgt 10 slagen.
Over de holes met stroke index 1 t/m 10 krijgt speler A één slag extra t.o.v. speelster B.

Reglement

 1. De laddercompetitie start op 8 juni en sluit op 1 november. Inschrijven kan via Proware vanaf vandaag tot 6 juni. De slotwedstrijd moet gespeeld worden vóór 15 november.
 2. Een wedstrijd mag niet plaats vinden tijdens wedstrijden van de club.
 3. De eindwedstrijd wordt over 18 holes gespeeld. Indien er een gelijke stand is zal de laatste wedstrijd worden beslist door een “sudden death play-off” (hole 1-8-9).
 4. Bij aanvang van de laddercompetitie staan de twee deelnemers met de hoogste handicap op trede 2 en de deelnemers met de laagste handicap onderaan de ladder. Trede 1 blijft onbezet tot de eindwedstrijd wanneer de twee deelnemers op trede 2 strijden voor de plaats op de top.
 5. De handicap bij aanvang van de competitie bepaalt de startpositie op de ladder. Tussentijdse veranderingen in de handicap van een deelnemer hebben geen consequenties voor de positie op de ladder Leden die zich na de start van de laddercompetitie aanmelden zullen onderaan de ladder worden toegevoegd, ongeacht hun handicap.
 6. Deelname is niet vrijblijvend. Indien de uitgedaagde niet binnen 2 weken de uitdaging aangaat wisselt hij/zij van plaats met de uitdager, ze wisselen dus van trede op de ladder.
 7. De spelvorm is matchplay met 75% playing handicapverrekening. Een deelnemer mag alleen een andere deelnemer uitdagen die op de ladder één trede hoger staat. 1 x per jaar is het de deelnemer toegestaan om een speler/speelster die 2 treden hoger staat in het schema uit te dagen.
 8. Als de uitdager de wedstrijd wint dan neemt hij op de ladder de plaats in van de uitgedaagde, ze wisselen van trede op de ladder. Bij “all square” of verlies van de uitdager verandert er niets in de stand op de ladder.
 9. Een speler is niet verplicht vaker dan één keer per week te spelen.
 10. Het is niet toegestaan om binnen 1 week na de wedstrijd tegen dezelfde speler te spelen.
 11. Een speler die 1 maand niemand heeft uitgedaagd ruilt van plaats met de speler met de hoogste handicap in de trede eronder.
 12. Indien een speler niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip dan verliest die speler de wedstrijd.
 13. Op de website van de Golfclub wordt de ladder in de vorm van een piramide uitgetekend en kan iedereen zien wat de stand is. Deze stand wordt wekelijks geactualiseerd aan de hand van de doorgekregen uitslagen. In het clubgebouw komt een overzicht te hangen met daarop de ladder met alle namen van de deelnemers en hun positie op de ladder.
 14. De uitdager maakt een afspraak met een tegenspeler. De deelnemers bepalen samen dag en tijdstip waarop de wedstrijd wordt gespeeld. De uitdager boekt de starttijd en geeft dit door aan de ladder coördinator (Gewoon spelen als je elkaar tegenkomt op de golfbaan kan natuurlijk ook.) De uitdager is verantwoordelijk voor de aanmelding en rapportage van de (beoogde) wedstrijd. De uitslag wordt gemeld in de vorm: namen deelnemers, winnaar, daarna “x up”, of bij gelijke stand: “all square” en de datum van de wedstrijd. Daartoe stuurt de uitdager een e-mail naar: laddercompetitieGH@gmail.com.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de coördinatoren, Sylvia Bol en Willem Snijders. Indien zij niet tot een besluit kunnen komen, kunnen zij met de wedstrijdcommissie overleggen.