DoDaCo 03-06-2021

DoDaCo 03-06-2021

Ja, we hadden ook deze week weer geluk, want het was weer fantastisch, lekker aangenaam golfweer en dat bevalt ons tot nu toe een stuk beter, dan de kou van een paar weken geleden.
Het is niet altijd een garantie voor goed spel, maar voor de beleving van het golfen is het een stuk aantrekkelijker.

Zeker nu we weten, dat na 5 juni de versoepelingen ingaan, hetgeen betekent, dat voor de cooling down na de wedstrijd er weer ruimte ontstaat om, ook na afloop van de DoDaCo wedstrijden, weer een gezellig drankje te drinken.
Dat was tot op heden voor velen niet weggelegd, daar het terras maar tot 20.00 uur geopend was.
Daar de sluitingstijd is verschoven naar 22.00 uur en bovendien er ook weer in het restaurant gegeten kan worden, krijgen we ook weer de mogelijkheid om na de wedstrijd zelfs, net als voorheen, te blijven eten.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus we hopen, dat het merendeel van de DoDaCo deelnemers hier ook weer gebruik van zullen gaan maken.
Het ontbreken van deze gezelligheidsfactor was toch een groot manco in de afgelopen tijd.
Om die reden en om uw honger te stillen op de komende DoDaCo avonden is er een dagschotel samengesteld door de keuken.

Te weten:
Menu A. Pasta Bolognese.
Menu B. Pasta met zalm.
Menu C. Pasta vega met paddestoelen.
Dit alles geserveerd met een salade.
De prijs van de dagschotel bedraagt E. 16,50.

Gezien de al gebleken kookkunsten van Aart en Dennis en de hogere prijs t.o.v. het verleden schept het dan ook hoge verwachtingen wat betreft de kwaliteit van deze diverse dagschotels.
Wij hebben er alle vertrouwen in en hopelijk u ook, zodat we donderdag met elkaar, weliswaar op een verantwoorde coronamanier, weer aan tafel kunnen gaan.
Een kleine speech i.v.m. de eeuwige roem van de winnaars kan er dan ook best wel weer af.
Graag willen wij u vragen om bij de online aanmelding aan te geven of u blijft eten, en zo ja, welke menukeuze u maakt.
Of er ook van de kaart gegeten kan worden moet u met de keuken overleggen.

De commissie had helaas de pech, dat de computer in de hal weer verstek liet gaan en dus alles weer via de app. ingevoerd moest worden, hetgeen voor diegenen die hier geen beschikking over hebben, een lastige situatie oplevert en dan overgeleverd zijn aan de commissie, die dat dan uiteraard weer voor hen oplost.
Ook is gebleken, dat enkelen die wel over de app. beschikken een scorekaart hadden ingevoerd i.p.v. de wedstrijdkaart en dus niet meer in de wedstrijd genoemd worden, want dubbel invoeren gaat niet.
De commissie heeft hen even bijgepraat en zo zijn er weer enkelen, die die fout niet meer hoeven en zullen maken natuurlijk.
Learning all the time.

En laten we de uitslagen even niet vergeten want daar gaat het natuurlijk om.
De dames:
1e. Puck van der Wees 25 stbf. punten!
2e. Els van Schouwen 18 stbf. punten.
3e. Iet Korstanje 16 stbf. punten.
Eervolle vermelding voor Loura van der Laan, ook 16 punten, maar laatste 6 iets minder als Iet.
De heren:
1e. Wim Plug 24 stbf. punten, geweldig Wim.
2e. Nick Meulmeester 21 stbf. punten.
3e. Willem van Zeijl 17 stbf punten.
Er was 1 birdie op hole 5 door Joris Dhont gescoord.

Allen gefeliciteerd en we zien deze cracks ook graag volgende week weer terug bij de, i.v.m. met het eten, nog aantrekkelijkere DoDaCo wedstrijd.

De DoDaCo commissie.

Terug naar het overzicht