Bestuurlijke structuur Golfclub Grevelingenhout

Het overgrote deel van de leden van Golfclub Grevelingenhout bezit certificaten van aandelen in Grevelingenhout Golf BV, eigenaar en exploitant van Golfcomplex Grevelingenhout. Vandaar de bestuurlijke samenstelling van de samenwerkende organisaties Golfclub, Grevelingenhout Golf BV en Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout.

BeStuur Golfclub Grevelingenhout

Ernst Erhardt (voorzitter@grevelingenhout.nl)
Voorzitter 

Wilma Zweekhorst (secretaris@grevelingenhout.nl)
Secretaris  

Wilma Zweekhorst (Penningmeester@grevelingenhout.nl)
Penningmeester 

Ton Versteeg sportzaken@grevelingenhout.nl
Sportzaken 

Chris van den Berg
Lid 

BeStuur stichting administratiekantoor Grevelingenhout

William Remeeus
Voorzitter

Luciën de Kind
Secretaris

Ben van der Heiden
Lid

Scroll naar boven