Bestuurlijke structuur Golfcomplex Grevelingenhout

Het overgrote deel van de leden van Golfclub Grevelingenhout bezit certificaten van aandelen in Grevelingenhout Golf BV, eigenaar en exploitant van Golfcomplex Grevelingenhout. Vandaar de bestuurlijke samenstelling van de samenwerkende organisaties Golfclub, Grevelingenhout Golf BV en Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout.

Bestuur Golfclub Grevelingenhout

 

Ernst Erhardt (voorzitter@grevelingenhout.nl)
Voorzitter 

Wilma Zweekhorst (secretaris@grevelingenhout.nl)
Secretaris  

Wilma Zweekhorst (Penningmeester@grevelingenhout.nl)
Penningmeester 

Ton Versteeg sportzaken@grevelingenhout.nl
Sportzaken 

Chris van den Berg
Lid 

Bestuur Grevelingenhout Golf BV

Richard Smits directeur@grevelingenhout.nl
Bestuursvoorzitter en financiën

Jack van der Werf algemenezaken@grevelingenhout.nl
Algemene zaken

Marjoke Maurits MWC@grevelingenhout.nl
Marketing en werving

Henk Otten (organisatieenict@grevelingenhout.nl)
IT en kwaliteit

Bestuur Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout

William Remeeus
Voorzitter

Luciën de Kind
Secretaris

Ben van der Heiden
Lid