Bestuurlijke structuur Golfcomplex Grevelingenhout

Het overgrote deel van de leden van Golfclub Grevelingenhout bezit certificaten van aandelen in Grevelingenhout Golf BV, eigenaar en exploitant van Golfcomplex Grevelingenhout. Vandaar de bestuurlijke samenstelling van de samenwerkende organisaties Golfclub, Grevelingenhout Golf BV en Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout.

Bestuur Golfclub Grevelingenhout

Henk Otten
Voorzitter

Marion van Es
Secretaris ( secretaris@grevelingenhout.nl)

Richard Smits
Penningmeester

Ernst Erhardt
Sportzaken

Bestuur Grevelingenhout Golf BV

Richard Smits
Bestuursvoorzitter en financiën

Pieter Breijs
Facilitaire zaken en baanzaken

Chris van den Berg
Horecazaken

Marjoke Maurits
Marketing en werving

Bestuur Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout

William Remeeus
Voorzitter

Luciën de Kind
Lid