Bestuurlijke structuur Golfcomplex Grevelingenhout

Het overgrote deel van de leden van Golfclub Grevelingenhout bezit certificaten van aandelen in Grevelingenhout Golf BV, eigenaar en exploitant van Golfcomplex Grevelingenhout. Vandaar de bestuurlijke samenstelling van de samenwerkende organisaties Golfclub, Grevelingenhout Golf BV en Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout.

Bestuur Golfclub Grevelingenhout

 

Henk Otten (voorzitter@grevelingenhout.nl)
Voorzitter 

Wilma Zweekhorst (secretaris@grevelingenhout.nl)
Secretaris  

Wilma Zweekhorst (penningmeester@grevelingenhout.nl)
Penningmeester 

Ernst Erhardt sportzaken@grevelingenhout.nl
Sportzaken 

Richard Smits Richard Smits
Lid 

Bestuur Grevelingenhout Golf BV

 

Richard Smits directeur@grevelingenhout.nl
Bestuursvoorzitter en financiën

Chris van den Berg algemenezaken@grevelingenhout.nl
Algemene zaken

Marjoke Maurits MW&C@grevelingenhout.nl
Marketing en werving

Bestuur Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout

William Remeeus
Voorzitter

Luciën de Kind
Secretaris

Ben van der Heiden
Lid