Update 23 april 2020 Gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland.

Update 23 april 2020 Gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland.

Hieronder een kopie van een gedeelte van het bericht dat u kunt vinden op de website van de NGF.
Klik hier voor het originele volledige bericht van de NGF.

Het coronavirus en golf

23 april 2020

Beperkende maatregelen tot en met 19 mei

Premier Mark Rutte heeft op 21 april een klein aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Wat betreft sport wordt alleen het beleid voor kinderen en topsporters versoepeld. Topsporters kunnen vanaf 29 april op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij anderhalve meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april weer onder begeleiding samen sporten zonder dat zij de 1,5 meter-regel in acht hoeven te nemen. Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen ook samen sporten, maar moeten daarbij wel anderhalve meter afstand houden. Ouders langs de lijn zijn niet toegestaan en ook moeten de douchefaciliteiten gesloten blijven. Er wordt nader bekendgemaakt welke faciliteiten nog meer gesloten moeten blijven. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.

Het sportbeleid voor volwassenen anders dan topsporters is verlengd tot en met 19 mei. Een week van tevoren zal het kabinet bekend maken of bepaalde coronamaatregelen gehandhaafd of versoepeld zullen worden.

De NGF, PGA Holland, NGA en NVG bestuderen wat de gewijzigde maatregelen betekenen voor de golfsport. Wij zullen je zo snel als mogelijk informeren over onze richting en onze vervolgstappen, onze focus is hier voor de volle 100 procent op gericht. Zoals bekend heeft de Golfalliantie op 16 april een protocol ingeleverd voor een gefaseerde opening van de golfsport voor iedereen (lees hierover meer verderop in dit bericht). We bekijken nog steeds alle mogelijkheden op dit gebied en gaan opnieuw in gesprek met onder andere NOC*NSF en het Ministerie van VWS.

In de FAQ voor clubs en banen geven wij zo goed mogelijk antwoord op de vraag onder welke voorwaarden jeugd mag golfen.

Wat doen de NGF, NVG, NGA en PGA Holland achter de schermen?

Een groot aantal golfers en golfbanen heeft ons na 15 maart gevraagd een uitzondering te bedingen bij de overheid, omdat wij anders zijn dan andere sporten. We begrepen deze vraag. Maar zolang het aantal besmettingen en sterfgevallen niet structureel daalde, was het niet opportuun om een gecontroleerde openstelling aan te vragen.

We zaten en zitten echter niet stil. Er worden op de achtergrond voortdurend gesprekken gevoerd met relevante overheids- en sportinstanties en er zijn plannen gemaakt voor verschillende scenario’s.

Op basis van de ontwikkelingen heeft golf samen met een aantal andere buitensporten een protocol opgesteld voor een gefaseerde herstart onder strikte, aangepaste voorwaarden. Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders dit protocol aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor zes verschillende sporten. Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Paardensport, fitness, klimsport, zwemsport, squash en golf zijn de sporten die zich daarnaast al zorgvuldig en uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten. Het concept protocol is te vinden in dit bericht.

Een gereguleerde openstelling van golfbanen maakt alleen kans als de trends in ziekenhuisopnames een blijvend dalende lijn laten zien. Daar hebben we zelf een grote invloed op en daarom is het belangrijk dat we alle maatregelen van het RIVM en de overheid strikt blijven opvolgen.

Bijeenkomsten

Het op 23 maart afgekondigde evenementenverbod is verlengd: tot 1 september zijn alle bijeenkomsten en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht verboden, ook als het om minder dan honderd mensen gaat. De NGF heeft bijeenkomsten waarbij mensen fysiek bijeenkomen tot 1 juli afgelast. Maar sommige geplande NGF-activiteiten gaan wel door in een online vorm en er worden ook nieuwe webinars en online trainingen georganiseerd. Raadpleeg hiervoor de kalender van de NGF en ons overzicht van alle afgelaste NGF-activiteiten.


Adviezen van het RIVM

Het blijft belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht brengen van hun leden, ook al zijn sportclubs en ook golfbanen gesloten.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Wanneer bel je de huisarts als je klachten hebt?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Je hoeft de huisarts niet te bellen als je milde verkoudheidsklachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Deze informatie hierboven kan in de loop der tijd aangepast worden; raadpleeg daarvoor rivm.nl.

Terug naar het overzicht