Laatste update: 19 maart 2020 Gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland.

Laatste update: 19 maart 2020 Gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland.

Hieronder een kopie van het bericht dat u kunt vinden op de website van de NGF.
Klik hier voor het originele bericht.

Sportclubs moeten tot en met 6 april de deuren sluiten, NGF Competitie afgelast

19 maart 2020

De overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook voor golf. Sportclubs moeten tot en met 6 april de deuren sluiten. Dit betekent onder meer dat de NGF Competitie in 2020 niet gespeeld kan worden.

Dit is een gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Laatste update: 19 maart, 16:30 uur.

Lees ook de FAQ voor clubs en banen: ngf.nl/coronafaq.

Sportclubs dicht: golfbanen dicht

De regering heeft op 15 maart bekendgemaakt dat scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs van zondag 15 maart 18 uur tot en met 6 april gesloten moeten zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Alle bestaande maatregelen van voor 15 maart zijn tot en met 6 april 2020 verlengd.

De NGF, NVG, PGA Holland en NGA hebben hierop meteen geadviseerd om alle clubhuizen en golfbanen te sluiten. Omdat het in het begin nog niet 100 procent duidelijk was wat de maatregelen voor golf betekenden, heeft de NGF op 16 maart uitgebreid contact gehad met het ministerie van VWS en het NOC*NSF. Dat overleg gaf reden om vast te houden aan het advies van 15 maart om golfbanen en clubhuizen te sluiten. De maatregelen van de overheid lieten er, na de gevoerde gesprekken met het ministerie van VWS en het NOC*NSF op 16 maart, geen misverstand over bestaan dat alle clubhuizen en golfbanen tot en met 6 april de deuren moeten sluiten. Dat is bevestigd door een noodverordening die op 16 maart is afgekondigd waarin het open houden van sportclubs en sportvelden verboden wordt. Dat verbod wordt hieronder toegelicht.

Verbod

Nederland kent 25 Veiligheidsregio’s die zich inzetten voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van deze gebieden. In deze veiligheidsregio’s werken verscheidene besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. De maatregelen die de overheid op 15 maart heeft aangekondigd, waaronder het besluit dat sportclubs gesloten moeten worden, zijn opgenomen in een noodverordening die de Veiligheidsregio’s op 16 maart hebben afgekondigd.

Overtreding van de maatregelen is strafbaar. De maatregelen zijn opgenomen in een noodverordening zodat de politie en gemeentes de maatregelen kunnen handhaven: zodat er kan worden opgetreden bij overtredingen van een van de maatregelen. Politie en gemeenten kunnen boetes opleggen en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten en wordt zelden uitgevaardigd. Maar wel in crisistijden, zoals nu. De sluiting van sportclubs is opgenomen in de Tweede Noodverordening COVID-19, die in beginsel tot en met 6 april geldig is en die als doel heeft om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

“Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden (…): sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.”

Dat het open houden van een golfbaan dus strafbaar is, is kort na 16 maart bevestigd. Een Nederlandse golfbaan besloot na 15 maart de holes open te houden en golfers toe te staan om te spelen mits zij zich hielden aan diverse voorzorgsmaatregelen. De argumentatie van de golfbaan was hierbij: “Een golfbaan is ons inziens geen ‘sportclub’ en/of ‘sportveld’. Golf is een individuele, recreatieve bezigheid in de buitenlucht waarbij u nauwelijks tot geen lichamelijk contact heeft.” Deze interpretatie van de noodverordening bleek niet juist. Na overleg tussen de Veiligheidsregio’s is bepaald dat golfbanen gezien worden als sportaccommodaties en op last van de plaatselijke Veiligheidsregio’s zijn banen alsnog gesloten.

De Vereniging van Sport en Gemeenten zegt dat het verbod ook geldt voor semi-openbaar toegankelijke golfbanen: “Het uitgangspunt is dat sportinrichtingen, sportaccommodaties en sportvelden zijn gesloten tot 7 april 2020. Dit betekent dat er dus geen golf gespeeld mag worden. Voor zover een terrein niet volledig als sportinrichting of sportveld is aangewezen, is het uitgangspunt dat het openbare gedeelte niet gesloten is op basis van de noodverordening. Dat betreft dan veelal een wandel- en/of fietspad en niet het gedeelte waarop golf gespeeld wordt. In dat geval mag er dus geen golf gespeeld worden.”

Overigens zijn de NGF, NVG, PGA Holland en NGA van mening dat het opvolgen van de maatregelen niet negatief gemotiveerd moet zijn: “We doen het omdat het moet”. In deze crisis mag een intrinsieke motivatie verwacht worden van golfclubs, -banen en golfers: “We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis.” Het is om deze reden dan ook niet kies om in deze crisis te zoeken naar mazen in de wet waardoor golfers wel zouden kunnen sporten en andere sporters niet.

Trots

De NGF voelt zich gesterkt door de positieve respons van clubs en banen op de dringende oproep van de regering aan alle Nederlanders om gezamenlijk de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Wij zijn daar trots op want het vereist moed en vraagt leiderschap.

Deze moeilijke en ingewikkelde tijd voor golfclubs en golfbanen vraagt nadrukkelijk om maatschappelijke cohesie en solidariteit. Golfclubs en -banen maken deel uit van deze gemeenschap en vallen derhalve binnen de eisen, die in tijden van crisis aan deze gemeenschap (mogen) worden gesteld. De golfbanen die tot dusver hebben besloten om open te blijven, roepen we op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en alsnog hun golfbaan te sluiten.

Georganiseerde en/of groepsactiviteiten

Sportclubs zijn gesloten omdat er bij sportactiviteiten (veel) mensen bij elkaar zijn en zijn (veel) mensen dicht bij elkaar zijn. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, dan kan de ziekte zich minder snel verspreiden. Daarom wordt geadviseerd om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden en heeft het kabinet bepaald dat sportclubs tot en met maandag 6 april hun deuren moeten sluiten. Dat houdt in: geen trainingen, (oefen)wedstrijden, clinics, lessen, etc. Dit geldt ook voor activiteiten van kleine groepen en voor privélessen (1-op-1 trainingen).

NOC*NSF, de NGF en andere sportbonden ondersteunen de maatregelen en adviezen van de overheid en roepen de Nederlandse sport op om ook alle andere clubbijeenkomsten af te gelasten (bijvoorbeeld overleggen, vergaderingen, open dagen, diners en vieringen), waar die activiteiten ook gehouden worden. Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. De NGF heeft alle activiteiten in Nederland tot en met 6 april geannuleerd (klik hier voor een overzicht van alle afgelastingen).

Samen verantwoordelijkheid nemen

De NGF, NVG, NGA en PGA Holland hebben begrip voor de maatregelen van de overheid. Als sportclubs en sportvelden niet gesloten zouden worden, dan betekent dat niet alleen een grotere kans op verspreiding van het virus onder sporters. Er is dan ook een risico dat het virus zich verspreidt onder vrijwilligers en betaalde krachten die nodig zijn om sport draaiende te houden. Al die mensen – vrijwilligers, receptionisten, greenkeepers, horecawerknemers, marshals – willen wij niet in gevaar brengen. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop en we hopen op ieders begrip in deze tijden.

Als ook maar een paar golfbanen de maatregelen negeren, dan zal dit niet onopgemerkt blijven en vroeger of later breed uitgemeten worden in de pers. Terecht, want onzorgvuldig of onverschillig gedrag van golfbanen is niet te verdedigen in een tijd van crisis waarin iedereen in de maatschappij grote offers moet maken. De actie van een paar golfbanen kan op deze manier een enorme negatieve invloed hebben op het imago van de golfsport. De golfsector heeft in de afgelopen periode juist met veel inspanning en moeite goede wil vergaard, politiek en maatschappelijk. Die goede wil is van groot belang voor de status en ontwikkeling van de sport.

Dit argument – de potentiële imagoschade voor de sport – is alleen gericht aan banen die de maatregelen negeren. Niet aan de golfclubs en -banen die wel hun verantwoordelijkheid nemen op basis van het enige echte argument: de golfsector moet zo goed mogelijk bijdragen aan indamming van het coronavirus.

NGF Competitie

De NGF heeft na de aankondiging van de overheidsmaatregelen op 15 maart besloten om de voorjaarscompetitie voor 2020 af te gelasten. Door deze maatregelen is het niet meer haalbaar om de competitie in 2020 te laten plaatsvinden. De hoop is dat de Jeugdcompetitie, die begint op 7 juni, en de NGF Najaarscompetitie wel kunnen doorgaan. Lees ook de antwoorden op veelgestelde vragen over de NGF Competitie: ngf.nl/competitiecoronafaq.

Onderhoud

Mede omdat het groeiseizoen begint is het belangrijk dat het onderhoud van golfbanen doorgaat. Greenkeepers worden daarbij opgeroepen om alle gezondheidsadviezen van het RIVM in acht te nemen, maar ook de adviezen van de overheid (bijvoorbeeld het verminderen van sociale contacten en het bewaren van afstand tot andere personen).

Petitie

Op 18 maart is er een petitie gestart onder de naam “Houd golfbanen open gedurende de coronacrisis”. Deze petitie is niet een initiatief van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland en wordt ook niet ondersteund door deze partijen. Wij wijzen er in dit verband nogmaals op dat het open houden van sportaccommodaties en sportvelden verboden is. We roepen niet alleen de golfclubs en -banen maar ook de golfers op om actief mee te werken aan de bestrijding van het coronavirus. In onze ogen moet medewerking in deze crisis niet negatief gemotiveerd zijn (“We doen het omdat het moet”) maar mag er ook van golfers een intrinsieke motivatie verwacht worden (“We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis”).

Bereikbaarheid van de NGF

De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Vanaf woensdag 18 maart is het NGF-secretariaat telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en elke werkdag via golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Updates

De berichtgeving over corona wordt voortdurend geactualiseerd. Houd deze pagina (ngf.nl/corona) daarom dagelijks in de gaten. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA.

Adviezen van het RIVM

Het blijft belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht brengen van hun leden, ook al zijn sportclubs en ook golfbanen gesloten.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

  • Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

  • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

(Deze informatie hierboven kan in de loop der tijd aangepast worden; raadpleeg daarvoor deze pagina van rivm.nl.)

Meer informatie over het coronavirus lees je op de website van het RIVM.

Lees ook de FAQ voor clubs en banen: ngf.nl/coronafaq.

Terug naar het overzicht