4 BBB Bokaal 2020

4 BBB Bokaal 2020

De inschrijving is geopend voor de jaarlijkse 4 Ball Better Ball Bokaal

Sinds 2007 spelen we jaarlijks de 4 Ball Better Ball Bokaal meestal is het voorjaar, nu dan op 16 augustus a.s. vanaf 12.00 uur. Willem Snijders heeft hem in de loop der jaren 3 keer gewonnen (met wisselende partner, in 2019 met Ernst Ehrhardt) en is daarmee recordhouder, maar wie wint er dit jaar de bokaal?
Wedstrijdvorm is 4BBB. Twee spelers vormen een team. Zij spelen ieder hun eigen bal. De beste Stablefordscore van één van de partners is de score van de hole. Op de scorekaart hoeft alleen deze beste score te worden genoteerd, echter zodanig dat ook de scorende speler eruit blijkt.

Inschrijven kan via de webapp of via proware. Graag het inschrijfgeld a € 2,50 per persoon over maken t.a.v. W. Snijders rek nr. NL72INGB0000211930 ovv 4BBB vóór de sluitingsdatum van de wedstrijd: woensdagavond 12 augustus om 23:59 uur.
Inschrijven met een partner verdient de voorkeur, geef beide spelers op. Wanneer je voor 2 personen betaalt vermeld dan de naam van diegene voor wie je betaalt bij de overschrijving, dit voorkomt een hoop puzzelwerk voor onze penningmeester.

In verband met de coronaregels zal er geen shotgunstart zijn.
En verder geldt natuurlijk: Kom niet eerder dan nodig voor de golfactiviteit naar de golfbaan; Voorkom groepsvorming en houdt 1.5 meter afstand van elkaar; U hoeft zich niet te melden aan de wedstrijdtafel. In het clubhuis bij de balie neemt u een blanco scorekaart mee om zelf in te vullen; Gebruik van de driving range en oefengreen volgens de aangegeven instructies; Sta 5 minuten voor de afslagtijd klaar bij de afslagplaats en sla op de starttijd af.
Samen nog wat drinken in het clubhuis is wel zo gezellig, maar neem de regels die hiervoor gelden in het clubhuis of terras in acht.

Wij kijken uit naar een gezellige wedstrijd en een mooie golfmiddag.

De wedstrijdleiding

Terug naar het overzicht