3e Maandbeker 8 augustus 2020

3e Maandbeker 8 augustus 2020

Zaterdag 8 augustus 2020 wordt de 3e maandbeker van dit seizoen georganiseerd, nog steeds in aangepaste vorm, rekening houdend met het COVID-19 voorschriften.

De inschrijving is geopend.
De maandbeker strokeplay start als eerste om 09:00 uur en de maandbeker stableford start hierna.

Door het uitvallen van de eerste twee maandbekers worden er dit jaar i.p.v. 7 maandbekerwedstrijden 5 wedstrijden georganiseerd, waarvan de beste 3 scores tellen voor het eindklassement.

We zijn inmiddels allemaal wel bekend met de maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, maar we vragen iedereen toch alert te zijn en naast de algemene richtlijnen die uitgevaardigd zijn het spelersprotocol te volgen:

Iedere deelnemer met een smartphone wordt verzocht de ProwareGolf WebApp te installeren. De handleiding staat op de Ledensite rechts in de groene balk.

Voor de wedstrijd:
Inschrijven via ProwareGolf of de ProwareGolf WebApp.
Teekeuze: wanneer je niet van de standaard tee wilt starten (geel voor de heren en rood voor de dames) vergeet dit dan niet bij de inschrijving te wijzigen.
Inschrijfgeld €2,50 overmaken op rekeningnummer: NL 72 INGB 0000 21 19 30 t.n.v. W. Snijders en op de opmerkingenregel noteren: 3e maandbeker.  Het geld dient vóór de sluitingsdatum van de wedstrijd te zijn overgemaakt anders wordt men mogelijk niet ingedeeld.

Op de wedstrijddag:
• Kom niet eerder dan nodig voor de golfactiviteit naar de golfbaan.
• Voorkom groepsvorming en houdt 1.5 meter afstand van elkaar.
• U hoeft zich niet te melden aan de wedstrijdtafel. In het clubhuis bij de balie neemt u een blanco scorekaart mee om zelf in te vullen.
• Gebruik van de driving range en oefengreen volgens de aangegeven instructies.
• Sta 5 minuten voor de afslagtijd klaar bij de afslagplaats en sla op de starttijd af.
• Er worden geen scorekaarten gewisseld. Ieder vult zijn eigen scorekaart in en noteert tevens de score van een medespeler waarvoor je marker bent.
• De ProwareGolf WebApp in de baan niet gebruiken i.v.m. oponthoud.

Na afloop:
Verifieer met je marker de ingevulde scores en voer die zo snel mogelijk (binnen een half uur na binnenkomst) in de ProwareGolf WebApp of in de zuil in de hal in. Op de dag van de wedstrijd ziet u op het dashbord van de ProwareGolf WebApp een extra blok met de naam van de wedstrijd. Hierop klikt u om uw score te kunnen invoeren. Het ziet er zo uit.
• Er is geen prijsuitreiking. De uitslag wordt gepubliceerd in ProWare en via een mail.
• Zijn er problemen of vragen neem contact op met de wedstrijdleiding.

Samen nog wat drinken in het clubhuis is wel zo gezellig, maar neem de regels die hiervoor gelden in het clubhuis of terras in acht.
Het aantal zitplaatsen in het clubhuis en op het terras is beperkt. Gun de spelers die na u binnenkomen ook nog de mogelijkheid om samen iets te drinken. Blijf daarom niet onnodig lang zitten.

Ondanks de aanpassingen die we hebben moeten maken rekenen we wederom op uw deelname!

Namens de wedstrijdcommissie
Désirée Smits en André de Haan

Terug naar het overzicht